download

Góp ý CTGDPT các môn học

Kính gửi: – Các thầy cô giáo. Để chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới Sở GD ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo toàn thể cán bộ quản lí (CBQL)…