Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Tháng Tám 10, 2019 11:12 chiều

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

 Sáng ngày 08/8/2019, Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu trong huyện.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng có đồng chí Bùi Đức Ngọc-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại lớp bồi dưỡng các cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành GDĐT huyện được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy giới thiệu những nội dung cơ bản về Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành GDĐT huyện Trực Ninh có nhận thức đúng đắn những quy định của Đảng, hiểu biết hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, xây dựng bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo hiện nay.

Một số hình ảnh về Hội nghị

                Đồng chí Bùi Đức Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – CHủ tịch HĐND huyện

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch: Ủy viên Ban Thường vụ HUyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Xuân Hữu – Nhà giáo Ưu tú – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Phát biểu tại Hội nghị