ĐIỂM THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC LỚP 5 LÊN LỚP 6 NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Tám 11, 2019 7:39 sáng

ĐIỂM THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC LỚP 5 LÊN LỚP 6 NĂM HỌC 2019-2020

STT Họ và tên Ngày sinh Nam/nữ Lớp KHXH KHTN Tổng Ghi chú 
1 Ngô Thanh Kim Anh 19/09/2008 x 5A 5.75 4.88 10.63  
2 Hoàng Thị Hải Anh 25/01/2008 x 5D 8.25 9.38 17.63  
3 Lương Thị Ngọc Anh 1/05/2008 x 5D 4.5 3.25 7.75  
4 Hoàng Thị Trâm Anh 26/12/2008 x 5D 1.75 2.08 3.83  
5 Nguyễn Thị Vân Anh 22/10/2008 x 5D 3 3.88 6.88  
6 Đồng Ngọc Ánh  17/03/2008   5B 3.25 3.55 6.8  
7 Nguyễn Thị Kim Chi 1/04/2008 x 5B 5.75 6 11.75  
8 Tống Thị Thùy Dung 17/04/2008 x 5C 0.5 0.63 1.13  
9 Đặng Thị Thu Hằng 5/11/2008 x 5C 2.75 2.95 5.7  
10 Nguyễn Thị Thuý Hiền 18/06/2008 x 5A 4.75 5.75 10.5  
11 Ngô Phúc Đặng Hoàng 11/06/2008   5A 6.25 8.13 14.38  
12 Nguyễn Thị Thu Hương 25/12/2008 x 5C 5 5.63 10.63  
13 Nguyễn Vũ Quốc Huy 10/01/2008   5A 6.25 8.48 14.73  
14 Ngô Vũ Tuấn Huy 20/06/2008   5A 3.75 4.63 8.38  
15 Nguyễn Thị Diệu Huyền 15/10/2008 x 5C 5.25 5.38 10.63  
16 Trần Thị Mỹ Lệ 3/08/2008 x 5B 7.25 5 12.25  
17 Trần Thị Ngọc Linh 1/11/2008 x 5B 3.75 2.5 6.25  
18 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/11/2008 x 5D 6.25 5.6 11.85  
19 Phạm Thị Hương Ly 23/09/2008 x 5A 4 7.88 11.88  
20 Nguyễn Thị Trà My 28/06/2008 x 5A 5 5.68 10.68  
21 Phạm Thị Trà My 15/01/2008 x 5A 7 9.75 16.75  
22 Vũ Thị Yến Nhi 21/05/2008 x 5B 5 5 10  
23 Nguyễn Phạm Hồng Nhung 16/09/2008 x 5B 6.5 7.5 14  
24 Ngô Thị Mai Phương 24/06/2008 x 5A 4 6 10  
25 Vũ Thị Thu Phương 25/04/2008 x 5A 5.75 4.25 10  
26 Phạm Thị Phương Thùy 4/05/2008 x 5B 6.75 6.5 13.25  
27 Nguyễn Lê Duy Tiên 8/05/2008   5C 5 5.75 10.75  
28 Ngô Thị Huyền Trang 30/08/2008 x 5A 5.5 5.5 11  
29 Vũ Thị Thu Trang 19/07/2008 x 5A 5 5.75 10.75  
30 Nguyễn Thị Kim Xuyến 7/03/2008 x 5A 5.75 6.8 12.55  
31 Phạm Khánh An 26/07/2008   5B 3.5 2.58 6.08  
32 Mai Lan Anh 26/09/2008 x 5A 5 6.75 11.75  
33 Ngô Hà Anh 2/11/2008 x 5C 6.25 7.85 14.1  
34 Đoàn Tuấn Anh 29/11/2008   5C 5.5 8.38 13.88  
35 Nguyễn Việt Anh 1/11/2008   5D 1.25 1.7 2.95  
36 Lê An Bình 12/11/2008   5A 5 7.5 12.5  
37 Nguyễn Văn Cương 11/10/2008   5D 4.5 2.13 6.63  
38 Vũ Minh Đạo 1/06/2008   5A 6.75 9.2 15.95  
39 Ngô Văn Đạo 9/10/2008   5C 4.75 6.25 11  
40 Hà Thành Đạt 20/01/2008   5C 2.5 2.75 5.25  
41 Ngô Tiến Đạt 10/01/2008   5D 3.25 2.75 6  
42 Cù Văn Điều 31/08/2008   5B 6 7.65 13.65  
43 Hoàng Phúc Đình 15/09/2008   5D 7.5 8 15.5  
44 Ngô Hồng Đức 26/09/2008   5C 5 6 11  
45 Hoàng Trung Đức 7/11/2008   5D 4.25 3.08 7.33  
46 Trần Đức Duy 25/01/2008   5B 3.75 3.13 6.88  
47 Nguyễn Trường Giang 21/08/2008   5C 3.25 4 7.25  
48 Trần Hoàng Hải 3/08/2008 x 5B 6.5 9 15.5  
49 Nguyễn Ngọc Hải 21/05/2008   5D 1.5 0.8 2.3  
50 Nguyễn Trung Hiếu 14/10/2008   5C 4.5 4.5 9  
51 Nguyễn Văn Hinh 19/01/2008   5D 2.25 1.25 3.5  
52 Ngô Văn Huân 22/10/2008   5C 3.75 2.75 6.5  
53 Tống Tuấn Hưng 21/02/2008   5B 4.25 4.5 8.75  
54 Ngô Kim Hưng 12/02/2008   5B 7 9.13 16.13  
55 Nguyễn Thị Hương 26/05/2008 x 5B 7.25 8.38 15.63  
56 Nguyễn Quốc Huy 22/08/2008   5A 6 9 15  
57 Nguyễn Quốc Khánh 30/09/2008   5A 3.25 6.5 9.75  
58 Nguyễn Văn Khánh 28/07/2008   5A 6.25 8.5 14.75  
59 Ngô Anh Khoa 5/10/2008   5A 4.5 5.5 10  
60 Nguyễn Quốc Khoa 5/03/2008   5B 2.75 2.33 5.08  
61 Vũ Ngọc Kiên 22/01/2008   5C 5 2.75 7.75  
62 Vũ Đại Lâm 23/11/2008   5B 4 2.75 6.75  
63 Hoàng Thanh Lâm 29/05/2008   5D 3.5 5.5 9  
64 Trần Duy Long 7/06/2008   5B 4.25 5.25 9.5  
65 Nguyễn Văn Long 13/06/2008   5C 2.25 3.75 6  
66 Cao Văn Minh 23/04/2008   5B 6 8.5 14.5  
67 Nguyễn Thành Nam 21/06/2008   5B 4.5 3.38 7.88  
68 Trần Bảo Ngọc 14/10/2008 x 5C 5.5 4.23 9.73  
69 Mai Thảo Ngọc 10/11/2008 x 5D 3.75 2.48 6.23  
70 Nguyễn Đức Nguyên 16/11/2008   5A 5.5 6.13 11.63  
71 Nguyễn Văn Nhận 13/09/2008   5C 6.5 7.63 14.13  
72 Phạm Thanh Phương 12/08/2008 x 5A 4.25 3.45 7.7  
73 Nguyễn Thị Quỳnh 30/06/2008 x 5D 4 5.88 9.88  
74 Trần Minh Sang 24/11/2008   5B 3.25 3.33 6.58  
75 Phạm Trọng Tấn 29/06/2008   5A 3.25 3.25 6.5  
76 Nguyễn Văn Thà 7/08/2008   5C 3 2.25 5.25  
77 Phạm Quang Thái 16/07/2008   5A 3.25 4.5 7.75  
78 Nguyễn Việt Thái 27/07/2008   5D 3.75 2.25 6  
79 Đỗ Thanh Thảo 25/10/2008 x 5B 5.5 4.63 10.13  
80 Nguyễn Hoài Thiên 9/06/2007   5C 2.25 2.25 4.5  
81 Nguyễn Đức Thiện 18/06/2008   5A 4.25 6.5 10.75  
82 Nguyễn Xuân Thiệu 27/05/2008   5D 3 5.25 8.25  
83 Vũ Đình Tiến 5/11/2008   5C 2.25 4 6.25  
84 Vũ Văn Tiệp 7/07/2008   5C 2.75 2.88 5.63  
85 Ngô Đức Toàn 6/08/2008   5A 4.25 4.5 8.75  
86 Lê Mạnh Toàn 15/08/2008   5C 2.5 3.25 5.75  
87 Ngô Thuỳ Trang 15/11/2008 x 5B 6.25 7 13.25  
88 Ngô Đức Trí 3/12/2008   5D 0.75 1.85 2.6  
89 Nguyễn Quốc Triệu 11/05/2008   5D 4 3.75 7.75  
90 Hoàng Anh Tuấn 2/02/2008   5B 3.25 3.5 6.75  
91 Phạm Anh Tuấn 25/10/2008   5B 4.5 2.78 7.28  
92 Hoàng Văn Tuấn 21/06/2008   5D 3.25 2.5 5.75  
93 Tống Văn Tùng 20/10/2008   5C 3.75 2.75 6.5  
94 Ngô Quốc Việt 26/02/2008   5D 4.25 4.2 8.45  
95 Nguyễn Quốc Việt 17/02/2008   5D 2.5 2.58 5.08  
96 Phạm Công Vinh 14/05/2008   5B 3 2.5 5.5  
97 Hoàng Văn Đại  10/10/2008   5C 1.25 1.25 2.5