Góp ý CTGDPT các môn học

Tháng Một 30, 2018 3:55 chiều

Kính gửi: – Các thầy cô giáo.

Để chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới Sở GD ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo toàn thể cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) đọc và nghiên cứu kĩ nội dung Chương trình giáo dục phổ thông các môn học (dự thảo của Bộ GDĐT ngày 19/1/2018, gửi kèm).

1)      Yêu cầu, sau khi đọc cần nắm được những nội dung cơ bản trong các mục sau:

  1. Đặc điểm môn học
  2. Quan điểm xây dựng chương trình

III.   Mục tiêu chương trình

  1. Yêu cầu cần đạt
  2. Nội dung giáo dục (Với CBQL cấp phòng GDĐT và cấp trường và GVcần nghiên cứu nội dung giáo dục toàn cấp để nắm được tổng thể; riêng đối với GV cần tập trung nghiên cứu sâu và kĩ lớp thuộc phạm vi mình giảng dạy).
  3. Phương pháp giáo dục

VII.  Đánhgiá kết quả giáo dục

2)      Các ý kiến đóng góp tập trung vào mục Nội dung giáo dục (gồm yêu cầu cần đạt và nội dung), chú ý những nội dung mới, nội dung giảm nhẹ hoặc nâng cao hơn so với Chương trình hiện hành, đồng tình hay có ý kiến khác. Đánh giá chung những ưu điểm, hạn chế và kiến nghị, đề xuất.

Tổng hợp ý kiến theo đề cương (file đính kèm), gửi về Phòng GDĐT trong ngày thứ Tư, (31/01/2018), theo hộp thư tổ THCS để Phòng GDĐT tổng hợp ý kiến và gửi về Sở GDĐT trong ngày Thứ Năm (01/02/2018).

                                                                                       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG CAC MON (download tại đây)

DE CUONG GOP Y CT MON HOC 2018 (download tại đây)